Úspory.cz >> Aktuality a návody >> Aktuality >> Havarijní pojištění >> Víte, jak se zachovat u dopravní nehody?

Aktuality

Víte, jak se zachovat u dopravní nehody?

12. 5. 2015 Havarijní pojištění Každý den dochází na českých silnicích k desítkám dopravních nehod. Ne vždy musíte být přímým účastníkem. Podívejme se blíže, jaké právní povinnosti se týkají řidičů a dalších účastníků silničního provozu v případech, kdy kolem takové nehody “pouze” projíždějí.

Povinnost poskytnout první pomoc a zavolat sanitku mají účastníci dopravní nehody

Víte nebo alespoň tušíte, zda musíte zastavit u každé dopravní nehody? Kdy je Vaší povinností poskytnout první pomoc? Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou účastníci dopravní nehody povinni poskytnout první pomoc a zavolat záchrannou služby vždy, dojde-li ke zranění. Za účastníka nehody je považována každá osoba, která se na dopravní nehodě podílela jakýmkoliv způsobem. 

Podle definice účastníka silničního provozu je to “kdokoliv z osob v dotčených vozidlech, která kolidovala nebo jiným způsobem přispěla ke vzniku nehody”. Nejedná se tedy o soby, které nehodu pouze viděly nebo o ní jiným způsobem věděly. V případě, že účastník nehody svou povinnost nesplní, zákon však nestanovuje žádné zvláštní sankce. Teoreticky mu tak hrozí pouze pokuta ve výši až do 2 500 korun.

Za neposkytnutí první pomoci hrozí až na pět let odnětí svobody

Danou problematikou se však zabývá také trestní zákoník. Konkrétně se jedná o paragraf 40, který výslovně poskytnutí první pomoci neukládá. Stanovuje však trest za její neposkytnutí a to až na pět let odnětí svobody. Podle trestního zákoníku tento trest hrozí každému kdo nepomohl osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění.

Až pět let odnětí svobody hrozí řidičům vozidel, kteří se dopravní nehody přímo účastnili, a přesto neposkytnuli potřebnou pomoc. Podle trestního zákoníku je tak poskytnutím první pomoci povinen každý. Nejmenší trest hrozí “náhodným” kolemjdoucím, nejvyšší pak zdravotnickým pracovníkům a řidičům podílejícím se na vzniku nehody.

Nezapomeňte mít své vozidlo řádně pojištěné. Pro kompletní pojistnou ochranu si sjednejte havarijní pojištění výhodně na Úspory.cz.

Nebezpečné nehody na dálnicích a poskytnutí první pomoci

Mezi diskutabilní případy patří nehody na dálnicích, kde je v rámci rychlého provozu složité konkrétní situace včas vyhodnotit. Řidiči se navíc obávají, že v případě zastavení se sami stanou účastníky nehody. Z praxe jsou známé případy, kdy do stojícího vozidla narazí další vozidlo nebo srazí a usmrtí osobu, která šla pomoci účastníkům jiné dopravní nehody.

Zastavení na dálnici záleží na individuální posouzení a existují případy, kdy je to opravdu nebezpečné. V takovém případě je však důležité své chování náležitě odůvodnit. Může jít o obavu o vlastní bezpečnost či o bezpečnost dalších osob (např. malé dítě).

Svou účast na případné nehodě tedy musí zvážit a odůvodnit každý sám. Ačkoliv trestní zákoník stanovuje trest za neposkytnutí první pomoci, je jasné, že hromadné stíhání řidičů, kteří kolem nehody pouze projeli, nepřichází v úvahu.

Jak postupovat při dopravní nehodě

Pokud se rozhodnete první pomoc poskytnout, je dobré znát své povinnosti. To platí obzvláště pro ty, kteří nemají žádné zkušenosti. V první řadě je nutné zachovat klid a zavolat odpovídající pomoc. Do telefonu poskytněte všechny potřebné informace o nehodě a zraněných osobách. Čísla zůstávají po mnoho let stále stejná:

  • Záchranná služba 155
  • Policie 158
  • Hasiči 150 
  • Tísňové volání 112

Poté je důležité místo dopravní nehody zajistit. To znamená obléci si výstražnou vestu, rozsvítit výstražná světla a umístit výstražný trojúhelník před místo nehody. Vozidlo by mělo být dostatečně zajištěné proti náhodnému pohybu. Při pohybu na silnici dbejte na vlastní bezpečnost.

V případě zranění je nejdůležitější zastavit silné krvácení, zakrýt poranění hrudníku či uvolnit dýchající cesty u osob v bezvědomí provedením zákonu hlavy, předsunutím dolní čelisti a odstraněním ležících věcí z úst. Osoby v bezvědomí rovněž uložte do stabilizované polohy a sledujte je až do chvíle, dokud se nedostaví záchranná služba.

Je-li nutné, proveďte resuscitaci neboli oživování. Ta se provádí nepřímou srdeční masáží, která spočívá v opakování stlačování uprostřed hrudníku (30x frekvencí 100/min) a dvěma vdechy do úst.

Zranění mívají úrazový šok, který se projevuje neznatelným tepem, zrychleným a povrchním dýcháním, bledostí, pocitem žízně, netečnosti či únavou. Úrazovému šoku lze zabránit zvednutím dolních končetin, ošetřením poranění a zajištěním tepelné pohody. V žádném případě se nedoporučuje dávat napít, ale pouze svlažovat rty.

Štítky: dopravní nehoda | havarijní pojištění | levné havarijní pojištění | pojištění vozidel | první pomoc | srovnání havarijní pojištění |

Hodnocení článku:

Podobné články

Pojištění GAP: Víte, o co se jedná?

30. 3. 2017

Většina motoristů má o pojištění vozidel alespoň základní povědomí. Zákonem dané je povinné ručení a dobrovolné je havarijní pojištění. K tomu si řidiči mohou sjednat řadu připojištění. Méně už je známé pojištění GAP. Možná proto, že je primárně určeno pro nová vozidla.

Celá aktualita

5 tipů pro bezpečné cestování autem v zimě

23. 1. 2017

Po několika letech mírných zim přišla opět zima. Zejména ve vyšších polohách se na vozovkách nachází souvislá sněhová pokrývka, pod kterou se mnohdy skrývá nebezpečný led. Ani města na tom nejsou o mnoho lépe a potýkají se s nárazovými kalamitami.

Celá aktualita

Pozor musí dávat nejen řidiči, ale také chodci a cyklisté

9. 12. 2016

Mezi účastníky silničního provozu patří nejen řidiči motorových vozidel, ale také chodci a cyklisté. Zejména poslední dva jmenovaní by si měli uvědomit, že nejvážnější rizika hrozí právě jim. Jejich lehkomyslnost bývá častou příčinou nehod s tragickými důsledky. A přitom by stačilo dávat o trochu více pozor.

Celá aktualita

Používání letních pneumatik může být nebezpečné a pro viníka nehody drahé

15. 11. 2016

Od 1. listopadu je zákonem doporučeno používání kvalitních zimních pneumatik. Bohužel mnoho českých řidičů toto doporučení nerespektuje, a i během zimy jezdí na letních pneumatikách. Ty však nejsou uzpůsobené pro jízdu při nízkých teplotách, na sněhu či ledu, a velice snadno tak může dojít k vážné nehodě.

Celá aktualita

Zabezpečte své vozidlo lépe. Běžné zloděje to odradí a navíc ušetříte na pojištění

27. 6. 2016

Podle statistik Policie ČR počty krádeží aut každým rokem klesají. To je sice pozitivní zpráva, která však nic nemění na tom, že krádeže aut a vloupání do nich stále tvoří podstatnou část celkové kriminality u nás. Přitom vlastníci vozidel mohou své vozidlo ochránit lépe pomoci dobrého zabezpečení.

Celá aktualita

Nehoda na dovolené

8. 6. 2016

Každý rok vyráží mnoho českých rodin na dovolenou vlastním autem. Jde o více osobní a rodinnou dovolenou než v případě využití přednastavených zájezdů. Nespornou výhodou je pohodlí, vlastní termín odjezdu i množství zavazadel, které si lze vzít s sebou. Kdykoliv můžete zastavit a nejste omezeni pouze na průvodce a plánované aktivity v rámci zájezdu. Nespornou výhodou je rovněž finanční neníročnost při cestování autem. Zkrátka takový rodinný road trip je skvělou možností, jak si užít trochu dobrodružství. Nepodceňte však rizika, která mohou nastat.

Celá aktualita

Blíží se dovolené: Bezpečné cestování autem

11. 5. 2016

Čas dovolených se blíží a oblíbeným dopravním prostředkem i pro letošní rok zůstane auto. Cestování vlastním autem slibuje svobodu, nezávislost a s tím spojený komfort. Zároveň nese rizika v podobě poruch či nehody. Zapomínat bychom proto neměli na kontrolu stavu vozidla a odpovídající pojištění.

Celá aktualita

SPZ na přání a pojištění krádeže a vandalismu

17. 3. 2016

Po několika letech příprav konečně mohou i čeští řidiči požádat o registrační značku (SPZ) s vlastním vymyšleným textem na přání. Za 10 000 korun můžete na své SPZ mít uvedené jméno, název firmy, oblíbený sportovní klub, jméno psa i čísla. Na silnicích tak lze potkat BATM0BIL, LUCIFER1 a mnoho dalších.

Celá aktualita

1 2 3 »