po – pá 9:00 – 17:00
735 766 018

Akcie

Jsou cenné papíry, které vydává každá akciová společnost. K obchodování s akciemi na burzách či k nabízení ke koupi je nutné povolení vydávané Českou národní bankou. S vlastněním akcií jsou spojená práva a povinnosti akcionáře, jenž se koupí akcií de facto stává společníkem a má tak právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku či likvidačním zůstatku při případném zániku společnosti. Rovněž disponuje předkupním právě na nové vydávané akcie.