Úspory.cz >> Aktuality a návody >> Aktuality >> Penzijní připojištění >> Pětatřicátníkům tikají penzijní hodiny, aneb tohle pojištění není pro starý

Aktuality

Pětatřicátníkům tikají penzijní hodiny, aneb tohle pojištění není pro starý

22. 5. 2013 Penzijní připojištění

Již jen do konce června mají možnost uzavřít smlouvu o novém penzijním připojištění ti, kteří již oslavili své 35. narozeniny. Od července budou moci vstoupit do druhého pilíře pouze mladší ročníky.

Druhý pilíř nové penzijní reformy umožňuje jeho účastníkům vyvést 3 % z odvodu sociálního pojištění. K nim se připočítají další 2 % z hrubé mzdy a vše se pošle na speciální penzijní účet pojištěnce, kde jsou peníze dále zhodnoceny. Jedna z novinek spoření na důchod, které vstoupily v platnost letos v lednu, má ale dvě zvláštnosti.

„Kdo nevstoupí do 35 let, má smůlu“

V prvé řadě, je to věkový limit. Do druhého pilíře mohou vstoupit pouze lidé mladší 35 let. Ti, kteří již požadovaného věku dosáhli, mohou uzavřít pojištění do 1. července 2013. Ostatní mohou smlouvu podepsat nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém oslaví 35. narozeniny. V řadě druhé, je to nezvratnost rozhodnutí vstupu. Jakmile do druhého pilíře jednou vstoupíte, již není možné smlouvu vypovědět.

Důchodové spoření má samozřejmě také výhody. Tou hlavní je, že pojištěnec nebude tak závislý na státním důchodu. A ten je již nyní na velmi nízké úrovni. Přeberete tak zodpovědnost do vlastních rukou a obětujete něco málo ze současného příjmu pro svou budoucnost.

Výnosnost druhého pilíře je variabilní. Vzhledem k novele již není garantovaný systém nezáporného úroku, ale výši výnosu určuje samotný pojištěnec. Sám si totiž zvolí, do kterého programu své peníze uloží. Úrok se tak bude pohybovat od zhruba dvou do osmi procent. Bude samozřejmě platit, čím vyšší úrok, tím vyšší riziko.

Zatím je v druhém pilíři na stotisíc lidí, proč ne víc?

Přes všechny výhody zatím o vstup do druhého pilíře není příliš velký zájem. Důvodů můžeme hledat hned několik. V prvé řadě je to nedostatečná informovanost občanů.

„Absence jakékoli státní kampaně a nepřipravenost penzijních společností na start důchodové reformy se přímo promítá do nezájmu občanů provést jednorázové zásadní rozhodnutí, které ovlivní celý jejich další život. K takovému rozhodnutí je třeba mít dostatek pochopitelných informací. Tyto informace občané nemají. Je evidentní, že stále více občanů nepovažuje parametry produktu, nazvaného II. pilíř, za natolik kvalitní, aby svoje celoživotní úspory vložili právě sem. Poptávka po jiných, výhodnějších možnostech zajištění se na penzi, roste stejně rychle, jako nezájem o II. Pilíř,“ vyjadřuje se k situaci v tiskové zprávě Tomáš Rampula, hlavní analytik společnosti AWD.

Jak penzijní společnosti tak i stát tedy nejsou schopni spotřebitele přesvědčit o výhodnosti tohoto spoření. Samotná vláda je v otázce nového penzijního připojištění navíc roztříštěna. Levice totiž slibuje, že pokud vyhraje volby, 2. pilíř zruší. I kdyby se tak stalo, nemusíte se o své finanční prostředky bát. Budou prostě převedeny do Vašeho penzijního fondu.

Náš tip: „Vzdělávejte se! Přečtěte si podrobně o novém penzijním připojištění.

Hodnocení článku:

Podobné články

1 2 »