Úspory.cz >> Aktuality a návody >> Aktuality >> Spoření >> Druhý pilíř penzijní reformy se nevyplatí každému
Aktuality

Druhý pilíř penzijní reformy se nevyplatí každému

3. 4. 2012 Spoření

Důchodová reforma s sebou přináší některé nové pojmy, na které si budeme muset do budoucna pomalu zvyknout. Jedním z nich je rozložení budoucího důchodu do několika systémů – tzv.pilířů, které by mělo lépe pokrývat potřeby důchodců v budoucnu a nezatěžovat nadměrnou daňovou zátěží budoucí daňové poplatníky.

Základem důchodového systému bude i nadále první průběžný systém výplaty důchodů, ovšem ten bude již od příštího roku doplněn o úplně novou možnost důchodových fondů, tzv. druhý pilíř. Jeho podstatou je hromadění části prostředků ze sociálního pojištění na invididuálním důchodovém účtu účastníka. Ten, kdo se rozhodne účastnit se druhého pilíře, si tak s částí svého sociálního pojištění, konkrétně se třemi procenty, může naložit podle svého – tedy vybrat si penzijní společnost a některý z důchodových fondů, který tato společnost spravuje. Tyto fondy budou nabízeny případným účastníkům speciálně vyškolenými finančními poradci podle míry rizika. K těmto třem procentům sociálního pojištění si ovšem musí povinně připlatit dvě procenta hrubé mzdy ze svého.

Zákon přikazuje každé penzijní společnosti, která požádá o podnikání ve druhém pilíři, založit čtyři důchodové fondy – fond státních dluhopisů, fond konzervativní, vyvážený a dynamický. Profily těchto fondů by tak měly pokrýt celou rizikovou škálu účastníků – od opatrného až po riskujícího.

Jakkoli je spoření ve druhém pilíři dobrovolné, měl by vstup do něj každý pořádně zvážit. Zaregistrování smlouvy o důchodovém spoření v centrálním registru smluv je totiž nevratný krok, který s sebou nese důsledky až do důchodového věku. Nebude možné si spoření po pár letech rozmyslet, protože zrovna nevynáší, nebude možné spořit více či méně dle libosti podobně jako tomu je u penzijního připojištění. A tady může být kámen úrazu.

Od příštího roku tady bude finanční produkt, jehož horizont bude opravdu dlouhodobý. V české realitě, kdy i smlouvy investičního životního pojištění uzavírané dlouhodobě nemají v průměru životnost delší jak deset let, to bude něco úplně nového, na co nejsme zvyklí. Upíšete-li se druhému pilíři, bude to znamenat celoživotní spoření do důchodového fondu s tím, že v den nároku na odchod do státem stanoveného důchodu nedostanete naspořené peníze, ale jen návrhy na uzavření pojistné smlouvy na pojištění důchodu a tyto peníze budete čerpat formou měsíční penze (renty) po dobu minimálně dvaceti let.

Druhý pilíř se tedy absolutně nehodí třeba pro ty, kdo chtějí být v důchodu co nejméně závislí na státu a rozhodovat si o svých úsporách sami (například chtějí za životní úspory koupit byt za účelem jeho pronájmu apod.), i když si v kalkulačkách spočítají, že se jim čistě matematicky druhý pilíř vyplatí. Nebude jim vyhovovat omezená možnost výplaty. Také pro mladé, kteří teprve vstupují na trh práce, je druhý pilíř navázaný na věk státního důchodu, příliš abstraktní. Nabídněte dnes pětadvacetiletému klukovi spoření, ve kterém si bude bez jakékoliv možnosti výběru do sedmdesáti spořit, aby pak z peněz do devadesáti let čerpal zatím blíže neurčenou měsíční rentu.

Hodnocení článku:

Podobné články

1 2 »