Úspory.cz >> Aktuality a návody >> Aktuality >> Spoření >> Kdo poradí s investicemi

Aktuality

Kdo poradí s investicemi

20. 5. 2012 Spoření

V žádném dobře postaveném dlouhodobém finančním portfoliu domácnosti by neměly chybět investiční produkty. Investování je ale v očích mnoha Čechů věc krajně podezřelá a nebezpečná. Jak dát do souladu tento rozpor? Jak ukázat průměrné rodině, že má každý měsíc kromě platby na penzijní připojištění a životní pojistky ukládat i do nástrojů, které v čase kolísají více, tedy třeba do podílových fondů?

V první řadě je třeba zmínit finanční gramotnost Čechů. Vždyť právě strach z nepoznaného je hlavním zdrojem nedůvěry v investování. Investovat ale neznamená spekulovat, investovat znamená především trpělivě dodržovat zvolený postup k dosažení budoucích finančních cílů. Mnoho z nás ale nemá dostatek znalostí a zkušeností, aby se do investic pustilo bez cizí pomoci.

V České republice může s investováním pomoci obchodník s cennými papíry (včetně bank) a investiční zprostředkovatel se svými vázanými zástupci. A tak o tom, zda právě ten váš finanční poradce má skutečně oprávnění pomoci vám s investováním, se můžete jednoduše přesvědčit na stránkách České národní banky v jejím registru.

V registru najdete kromě jeho jména i rozsah oprávnění, tedy seznam činností, které může při poskytování investičních služeb nabídnout. A tedy, zda vám bude moci vůbec poradit.

Mezi základní investiční služby totiž patří jak služba přejímání a předávání pokynu, tedy volně přeloženo investiční zprostředkování, tak vlastní rady k investování, tedy investiční poradenství. A z tohoto rozdělení plyne i odpovědnost za poskytnutou službu.

Zatímco v prvním případě vyhodnocuje finanční poradce pouze tzv. test přiměřenosti, tedy zkoumá, zda máte dostatečné znalosti a zkušenosti a konečný výběr investičních nástrojů nechá zcela na vašem výběru, ve druhém případě je tomu jinak.

V rámci služby investičního poradenství musí poradce vyplnit investiční dotazník, který kromě testu přiměřenosti obsahuje i test vhodnosti, ve kterém už posuzuje vaše konkrétní finanční potřeby a na základě jejich vyhodnocení může podat individualizované doporučení a je zodpovědný za to, že jeho doporučení bude kvalifikované a prováděno s odbornou péčí.

Je tedy především na klientovi, jakou službu po svém poradci požaduje. Pokud bude chtít investici nejen zprostředkovat, ale především v ní poradit, doporučuji se přesvědčit o tom, zda a jak dlouho má jeho poradce zapsánu v registru ČNB službu investičního poradenství.

Hodnocení článku:

Podobné články

1 2 »