Úspory.cz >> Aktuality a návody >> Aktuality >> Spoření >> Předdůchody protáhnou penzijka
Aktuality

Předdůchody protáhnou penzijka

14. 4. 2012 Spoření

Předdůchody byly jednou z nejvýznamnějších připomínek odborů k vládou navržené důchodové reformě. A že ze svých snah neslevily ani po schválení příslušných zákonů, dokazují i nové návrhy připravované vládou, které s předdůchody již počítají. A to dokonce už od 1.ledna 2013.

Původně byla na stole vyjmenovaná povolání, pro která budou schváleny věkové výjimky. Nynější podoba návrhu však umožní jít do předdůchodu všem – tedy těm, kteří si sami naspoří nebo kterým přispějí zaměstnavatelé ve třetím pilíři, tedy v současném penzijním připojištění a novém doplňkovém penzijním spoření.

Důležitou je přitom skutečnost, že účastí v systému předdůchodů si na rozdíl od současných předčasných důchodů nepohoršíte ve stanovení nároku a výše starobního důchodu. Stávající představa ministerstva financí je totiž taková, že v rámci pětiletého období předdůchodu se jeho účastník stane „státním pojištěncem“, tedy pojištěncem, za kterého platí zdravotní pojištění stát.

Systém má samozřejmě i svá omezení. Asi nejvýznamnějším je skutečnost, že vyplácený měsíční předdůchod musí činit minimálně 30 % aktuální průměrné mzdy v zemi. Na pětiletou výplatu tak budete potřebovat naspořit (společně se svým zaměstnavatelem) ve třetím pilíři minimálně půl milionu korun.

Druhou významnou změnou je pak prolomení věku 60 let pro výplatu naspořených prostředků v penzijním připojištění. Podíváme-li se do historie, pak v letech 1994-1999 byla tato hranice 50 let, od roku 2000 dosud pak 60 let a pro smlouvy uzavřené po 1.lednu 2013 se nárok na výplatu starobní penze ze třetího pilíře posouvá až na státem stanovený důchodový věk.

Důležitou úpravou, která by měla více motivovat zaměstnavatele,aby zejména u fyzicky náročných povolání přispívali více svým zaměstnancům, je zvýšení roční nezdanitelné částky připadající na jednoho zaměstnance ze 24 na 30 tisíc korun.

Bude-li tento návrh schválen, může výrazným způsobem změnit vztah lidí ke spoření ve třetím pilíři. Určitě se najde početná skupina lidí, která bude chtít uzavřít smlouvu ještě letos, aby si zachovala šanci na jednorázové vyrovnání v šedesáti letech věku a určitě na něj budou slyšet i případní zájemci o budoucí předdůchod.

Hodnocení článku:

Podobné články

1 2 »