Úspory.cz >> Aktuality a návody >> Aktuality >> Spoření >> Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Aktuality

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

11. 3. 2012 Spoření

Smlouvu o penzijním připojištění si v České republice sjednalo už více jak čtyři a půl milionu lidí. Mnozí z nich využívají možnosti nechávat si přispívat i svým zaměstnavatelem. I pro něj je totiž takový benefit z pohledu daní a odvodů pojistného zajímavým nástrojem odměňování. Jaká pravidla pro něj platí?

První důležitou věcí je skutečnost, že z příspěvku zaměstnavatele nevzniká účastníku nárok na žádný státní příspěvek. Jeho výše se totiž počítá výhradně z vlastního příspěvku účastníka. Co ovšem z příspěvku zaměstnavatele vzniká, je podobně jako v případě vlastního příspěvku jeho případné zhodnocení. A to je pak každoročně účastníkům připisováno.

Příspěvek zaměstnavatele není ovšem zaměstnanci volně k dispozici, dostane se k němu v případě předčasného ukončení smlouvy formou odbytného nebo až po splnění nároku na některou z penzí.

Od roku 2009 je pro uzavírání smluv o penzijním připojištění důležité, že zaměstnavatel nesmí pod hrozbou pokuty ze strany České národní banky jakkoli ovlivňovat své zaměstnance při výběru penzijního fondu. Pokud se zaměstnavatel rozhodne přispívat na penzijní připojištění a zakotví to zaměstnanci v pracovní smlouvě, uvede ve svých vnitřních předpisech nebo zahrne do kolektivní smlouvy, je výběr penzijního fondu výhradně na zaměstnanci. V dnešní době už není pro účetní software firem problém zpracovávat příspěvky třeba pro deset různých penzijních fondů.

Výše příspěvku zaměstnavatele není zákonem nikterak omezena. Osvobozené od odvodů na sociální a zdravotní pojištění ovšem zůstávají příspěvky zaměstnavatele pouze do výše 24 tisíc korun ročně na jednoho zaměstnance, tedy 2 000 korun měsíčně a to v součtu i s případnými příspěvky na životní pojištění. Z vyšších příspěvků už musí zaměstnavatel platit odvody, osvobozen je pouze z platby daně.

Úskalí však čeká všechny účastníky penzijního připojištění s příspěvkem zaměstnavatele v situaci, kdy jim vznikne nárok na některou z penzí. Typicky se to může stát po 15 letech spoření, byla-li sjednána výsluhová penze nebo dosažením věku pro nárok na starobní penzi, což je 50 let u starších smluv a 60 let u smluv nových.

Podle současné právní úpravy zákona o dani z příjmů totiž kromě připsaných výnosů penzijního připojištění musí srážkovou daní ve výši 15 procent na úrovni penzijního fondu zdanit i všechny připsané příspěvky zaměstnavatele, pokud čerpá tuto penzi jednorázově – formou jednorázového vyrovnání nebo odbytného. Vybere-li si ovšem výplatu této penze formou pravidelně vyplácené renty, přičemž v krajním případě může být tato výplata omezena i na jeden rok, ke zdanění příspěvků zaměstnavatele už nedojde. Před výplatou penze z penzijního připojištění se proto vždy přesvědčte, z jakých příspěvků se naspořená částka skládá a podle toho volte formu její výplaty. Jinak můžete být nemile překvapeni.

Hodnocení článku:

Podobné články

1 2 »