Úspory.cz >> Aktuality a návody >> Návody >> Elektřina

Elektřina

Co všechno se započítává do celkové, souhrnné ceny elektřiny?

Stejně jako plyn, má i ceny elektrické energie několik složek, které se dělí do tři základních skupin:

Neregulovaná složka, kterou určuje dodavatel elektřiny:

  • pevná cena za odběrné místo
  • cena silové elektřiny

Regulovaná složka, kterou stanovuje Energetický regulační úřad:

  • poplatek za distribuci složený z pohyblivé složky (platba za odebrané množství elektřiny) a pevné, neboli fixní složky (Platba za příkon podle velikosti hl. jističe )
  • cena za obchod, za strukturování (flexibilitu dodávky) a další poplatky stanovené dodavatelem plynu
  • poplatek za systémové služby
  • příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů elektřiny a kombinované výroby elektřiny a tepla
  • poplatek za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou
  • daň z přidané hodnoty (DPH)
  • daň z elektřiny
Proč využít pro změnu dodavatele elektřiny Úspory.cz?

Změna dodavatele elektrické energie není nijak komplikovaná záležitost. Na portálu Úspory.cz se nemůžete setkat s podvodnými dodavateli, protože si své partnery vždy prověřujeme a pro spolupráci si vybíráme výhradně společnosti, které si váží nových zákazníků a vychází jim co nejvíce vstříc. Můžete se spolehnout na maximální podporu a navíc za vás vyřídíme veškeré administrativní a technologické úkony spojené se změnou dodavatele.

Jaký je proces výměny dodavatele elektřiny přes Úspory.cz?

Naším cílem jsou vaše znatelné úspory a nikoliv to, abyste měli plnou hlavu dokumentů, administrativy a starostí z toho, kam všude se zatoulají vaše osobní údaje. Naše služby jsou maximálně bezpečné a kopírují zákonem stanovené postupy. Na Úspory.cz můžete za elektřinu ušetřit snadno a rychle - stačí pouze vyplnit krátký formulář a ihned zjistíte u kterého dodavatele budete platit nejméně, bezpodmínečně však vždy za nejlepších podmínek. Samotný přestup je samozřejmě zcela zdarma. Kromě několika vašich podpisů, jimiž je nutné posvětit pár zásadních dokumentů ,po vás nebudeme chtít, abyste cokoliv někam nosili, posílali ani nic podobného. Zbytek už zajistí nový dodavatel. Samotnou změnu tak poznáte pouze na fakturách za elektřinu.

Jak se stanovuje výše záloh elektřiny v případě, že jste změnili dodavatele?

Nový dodavatel elektřiny by neměl být jakkoliv informován o tom, kolik činila výše zálohy u vašeho předchozího dodavatele. Jakožto nový zákazník vybraného dodavatele elektřiny máte možnost využít zanesení nestandardních parametrů vaší dohody s novým dodavatelem elektřiny do zvláštního ujednání smlouvy. V opačném případě je vypočítána systémem na základě odhadu roční spotřeby, který jste uvedli do Smlouvy o sdružených službách, dle předchozího vyúčtování. Každý má možnost po změně dodavatele výši zálohy upravit. Pokud s platebním kalendářem zkrátka nesouhlasíte, je třeba reagovat ihned a provést požadovanou změnu neprodleně po zjištění nesrovnalostí.

Kolikrát a kdy dochází k odečtu elektroměrů?

Odečty elektroměrů jsou záležitostí distribuce a provádí se zpravidla jednou ročně. O přesném termínu odečtů rozhoduje a informuje distributor. Neznamená to ovšem, že byste snad museli platit zvlášť distributorovi a zvlášť dodavateli elektřiny. S dodavatelem uzavíráte smlouvu o sdružených dodávkách, která dodavateli umožňuje distribuci a dodávku elegantně spojit do jedné faktury. Každý rok tak dostanete jedno vyúčtování. Pouze se na faktuře objeví jméno nového dodavatele, pakliže jste přecházeli k novému.

Co je to distribuční sazba?

Distribuční sazbu najdete uvedenou na faktuře závěrečného zúčtování. Vychází z výše spotřeby, která je ovlivněna účely využití elektřiny v odběrném místě Distribuční sazbu určuje na základě technické specifikace odběrného místa revizní technik a dokládá ji v revizní zprávě.

Více o nabídkách elektřiny