Hypotéky

Jaké typy hypoték existují?

Účelové hypoteční úvěry

 • musí klient použít pouze na předem definované účely. Souhrnně je můžeme označit jako zajištění potřeb na bydlení.

Neúčelové hypotéky, neboli americké hypotéky

 • slouží naopak na pořízení movitého majetku v určité nominální hodnotě. Banka se neptá, na co peníze použijete, ovšem požaduje vyšší úrokovou sazbu.

Hypoteční úvěr na obrat

 • je určen pro OSVČ, jež je oprávněna čerpat jej na základě obratu z podnikatelské činnosti. Bývá využívána především v kombinaci s daňovými paušály.

Zelená hypotéka

 • slouží k financování „zeleného bydlení“, tj. k financování objektů, u kterých bude majitel žádat o dotaci Státního fondu životního prostředí – „Zelená úsporám“.

Novomanželská hypotéka

 • zahrnuje standardní parametry, liší se jen v tom, že je poskytována mladým novomanželům či nesezdaným párům (jednotlivcům), nejčastěji do 36 let, bezdětným či s jedním dítětem

100 % hypotéka

 • jedná se o druh hypotéky, poskytovaný v zásadě na 100 % zástavní ceny nemovitosti. Banky tuto hypotéku velmi nerady poskytují, protože vyžaduje velmi dlouhou dobu splácení a tudíž naprosto do puntíku splněné předpoklady žadatele o hypotéku.
Jaká rizika jsou spojená s hypotékou?

Zabavení nemovitosti

 • Hypotéční úvěr je ze zákona vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Pokud se ocitnete v průběhu hypotéky v neschopnosti splácet, KOMUIKUJTE s bankou, sdělte jim svou situaci a případně zažádejte o odklad, či zmrazení hypotéky.

Poškození nebo zničení nemovitosti

 • V rámci žádosti o hypotéku si vždy vyberte kvalitní pojištění nemovitosti s minimem výluk a u finančně silné pojišťovny. Pokud by totiž plnění pojišťovny bylo nedostatečné nebo žádné, závazek vůči bance budete muset doplatit vy.

Povinnost předčasného splacení

 • Existují vlastně jen tři možné situace, které by musely nastat, aby vám vyvstala povinnost předčasně splatit hypotéku.
 1. V případě, že by na banku byl vyhlášen konkurs.
 2. Pokud porušíte některý z bodu hypoteční smlouvy
 3. Pakliže banka dodatečně zjistí, že jste v žádosti o úvěr úmyslně uvedli nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.
Jaké jsou předpoklady pro získání hypotéky – kdo může žádat?

Zpravidla se jedná o rozdílné podmínky, kterých má každý bankovní společnost velké a velmi specifické množství. Pokud budeme ale chtít znát standardy, které jsou pro všechny bankami poskytované hypotéky společné, pak jsou to tyto:

 • jste-li starší 18 let a ke dni konečné splatnosti úvěru váš věk nebo nejmladšího žadatele nepřesáhne 70 let
 • máte-li příjmy ze závislé činnosti, podnikání nebo jiný bankou uznatelný příjem
 • žádáte-li sám nebo se spolužadatelem – společně mohou žádat manželé, rodiče a děti, příbuzní, druh a družka i lidé, kteří nejsou v příbuzenském vztahu, maximálně však 4 žadatelé ze dvou domácností
 • je-li alespoň jeden ze žadatelů vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se jím stane v důsledku realizace investičního záměru
 • je-li možné nemovitost zastavit zástavním právem k nemovitosti ve prospěch ČSOB. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR a musí být pojištěna proti živelním a jiným rizikům
 • a další podmínky ze strany banky, které je zapotřebí splnit.
Co je to doba fixace?

Dobou fixace rozumíme období, na které si s bankou smluvíte určitou a pevně danou částku splátky včetně úroků. Jde tedy o zafixování podmínek splácení hypotéky a povinnosti jakési věrnosti dané bance. Po skončení fixačního období je totiž možné hypotéku bez sankcí splatit, například pomocí refinancování u jiné banky. Pokud by to chtěl klient provést během fixačního období, zaplatí zato bance nemalé poplatky.

Jaké jsou standardní poplatky, spojené s hypotékou?

Poplatků, které se váží přímo nebo nepřímo k hypotečnímu úvěru je celá řada.

Mezi ty nejzákladnější patří:

 • poplatek za schválení úvěru
 • měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu
 • jednorázový poplatek za vyhotovení znaleckého posudku k nemovitosti
 • poplatek za čerpání

Nabídky jednotlivých hypotečních bank se výrazně liší ve struktuře poplatků a tak je nejlepším řešením svěřit porovnání do rukou odborníka - renomovaného hypotečního poradce.

Co když nebudete schopni splácet už krátce po schválení?

Vezmete si hypotéku, kterou vám banka schválí, začnete platit úroky a sotva á přijít první ucelená splátka hypotéky, přijdete o práci anebo se objeví jiný důvod, proč nebudete schopni splátku uhradit. Vaše první kroky by měly vést k vašemu hypotečnímu poradci s nímž jste hypotéku vyřizovali. Informovat jej o situaci, o tom, jaký je předpoklad na její zlepšení a v jakém časovém horizontu. Popřípadě se můžete zeptat, zda existuje nějaká možnost na to, že se dá tato situace vykrýt některým pojištěním, které jste uzavírali současně s hypotékou.

Co jsou to úroky z hypotéky?

Úroky z hypotéky jsou procentním vyjádřením navýšení částky, kterou si půjčujete za určité časové období. Pro hypotéky je uváděna úroková sazba roční. Jedná se o finanční odměnu pro banku za to, že vám peníze půjčí. Vzhledem k zástavě nemovitosti je úrok nižší, nežli u většiny ostatních úvěrů. Úroková sazba je zpravidla pohyblivá, ale je možno ji na dobu 1 až 15 let zafixovat. Úrokovou sazbu však u mnoha bank můžete také zafixovat na celou dobu splácení hypotéky, ale ztratíte tak výhodu využít možnou budoucí a třeba značně výhodnější nabídku jiné banky.

Lze použít hypotéku na družstevní byt?

Financování družstevního bydlení pomocí hypotéky je o něco komplikovanější, nežli aplikace hypotečního úvěru na koupi nemovitosti v osobním vlastnictví. V případě družstevních nemovitostí totiž nekupujete pouze byt, ale naopak výhradně jen členský podíl na nemovitosti. Problém je v tom, že členský podíl nelze použít jako zástavu. Máte možnost dát tedy do zástavy jinou nemovitost v potřebné hodnotě, jako například chatu, byt, který pronajímáte apod. anebo můžete získat peníze na převod členských práv klasickým, či před-hypotečním úvěrem. Tuto možnost lze využít v případě, že byt půjde do určité doby převést do osobního vlastnictví. A až bude byt váš, na splacení zbylé částky pak použijete klasickou hypotéku. .

Jak probíhá schvalovací proces?

Proces schvalování hypotéky představuje spoustu „papírování" a běhání. Taková je alespoň představa každého nového žadatele o hypotéku. Ve skutečnosti si ve zkratce jen několikrát zaběhnete do banky, kde si hypotéku sjednáváte, podepíšete pár dokumentů a necháte si na Czech pointu úředně ověřit váš podpis. Všechno ostatní papírování by měla zařídit banka, eventuálně by vám měla při nejmenším nabídnout, že pokud chcete, zařídí to za vás, a to včetně okolkování listin v pro katastr nemovitostí, který je spojen s tisícikorunovým poplatkem za již zmiňovaný kolek.

Více o hypotékách