Plyn

Jak rozdělujeme ceny plynu?

Plyn je poměrně oblíbenou komoditou, a to díky svým poměrně nízkým cenám, které si příznivou výši drží stále průběžně na nižší hladině, nežli se pohybují ceny ostatních energií. Celkovou cenu dodávek plynu dělíme na dvě části – regulovanou a neregulovanou, kterou stanovuje dodavatel pro dané odběrné místo.

Na regulované ceně se podílí tyto aspekty:

  • cena za přepravu plynu
  • cena za distribuci plynu
  • cena za služby operátora trhu

Na neregulované ceně se podílí tyto aspekty:

  • cena za odebraný plyn (komoditu)
  • cena za obchod, za strukturování (flexibilitu dodávky) a další poplatky stanovené dodavatelem plynu

Tyto položky mohou dodavatelé plynu v průběhu roku měnit. Oproti tomu neregulované složky ceny plynu určuje tržní mechanismus energetického odvětví.

Jak změnit dodavatele plynu?

Dodavatele plynu může změnit opravdu kdokoliv. Odběratelé spadající do kategorie „domácnosti a maloodběr“ mohou provádět změny dodavatelů dokonce vždy jednou za šest měsíců. Zpravidla pak postačí smlouvu se současným dodavatelem ukončit podle jím stanovených pravidel, vyplývajících z dané smlouvy a uzavřít smlouvu s novým dodavatelem. Samotný proces přechodu od jednoho dodavatele k druhému by neměl trvat déle než měsíc.

Proč využívat pro srovnání nabídek od dodavatelů plynu kalkulačku na Úspory.cz?

Na Úspory.cz můžete za plyn ušetřit snadno a rychle - stačí pouze vyplnit krátký formulář a ihned zjistíte, u kterého dodavatele budete platit nejméně a za nejlepších podmínek. Samotný přestup je samozřejmě zcela zdarma. Pak už stačí jen kontaktovat svého nového dodavatele přes jeho oficiální webové stránky nebo klientské centrum.

Proč využít pro změnu dodavatele plynu Úspory.cz?

Můžete se spolehnout na maximální podporu a víc než to. Všechny administrativní a technologické úkony spojené se změnou dodavatele za vás udělá někdo jiný. Změna dodavatele přes portál Úspory.cz je samozřejmě zcela zdarma a vždy vám přinese levnější ceny plynu a pro vás se vlastně ani nic nezmění, tedy kromě nižší částky na faktuře. Navíc se můžete zapojit do speciálních programů, se získáváním prémiových bonusů a doplňkových služeb.

Jak řešit technické potíže s dodávkami plynu?

Jak při změně dodavatele plynu, tak i v běžném provozu mohou nastat drobnější technické problémy, které by mohly mít později dopad, například na vaše závěrečné vyúčtování anebo mohou dokonce ohrozit i vaši bezpečnost. Bezvýhradně proto vždy všechny poruchy či výpadky v dodávkách plynu hlaste příslušnému distributorovi, pod kterého na daném distribučním území patříte. Veškeré technické služby řeší pak distribuční společnost, která také bude provádět odečet plynoměru.

Kdo je dodavatel a distributor plynu?

Distributor zajišťuje veškeré podmínky pro přenos plynu do odběrného místa a nelze jej měnit. Oproti tomu dodavatele plynu měnit můžete. Dodavatel současně zajišťuje vlastní dodávku plynu na základě předem daných smluvních podmínek.

Co si počít, když jsou zálohy moc vysoké?

Výpočet a od něj se odvíjející výše záloh za plyn je zpravidla dány smluvními podmínkami, na nichž se dohodnete (podepíšete je) s dodavatelem plynu. Vypočítává se na základě spotřeby za předcházející období. Při změně dodavatele plynu vám nový dodavatel před připojením pošle rozpis nových záloh. V případě, že by rozpis neodpovídal předpokládané spotřebě, je možné požádat o změnu výše záloh. Je potřeba si však uváženě promyslet úpravu zálohy tak, abyste neměli na konci zúčtovacího období velký nedoplatek.

Více o nabídkách plynu