Půjčky

Jaké druhy půjček existují a čím se liší?

Půjčky dělíme podle účelu:

  • účelové - jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup spotřebního zboží, automobilu, atd.)
  • bezúčelové - záleží na klientovi, na co poskytnutý úvěr použije. Cenou za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba.

... dále podle typu zajištění půjčky:

  • zajištěné půjčky - banka vyžaduje jištění věcí movitou (např. automobilem) či nemovitostí
  • nezajištěné půjčky - společnosti je poskytují pouze svým nejlepším klientům

... a také podle doby splatnosti půjčky na:

  • krátkodobé úvěry
  • střednědobé úvěry
  • dlouhodobé úvěry

Dále lze samozřejmě úvěry dělit i podle dalších hledisek např. podle čerpání (jednorázové, postupné), podle frekvence splácení (měsíční, čtvrtletní...) atd.

Co je to bonita a jak se posuzuje?

Bonita je ve své podstatě analýza schopností žadatele o půjčku v rámci jejího splácení. Jestliže nemá žadatel na požadovanou částku úvěru dostatečnou bonitu, existují způsoby, jak si ji zvýšit. Nejběžnějším způsobem je již zmíněné přizvání úvěrového spolužadatele nebo ručitele – tedy spoludlužníka. Bonita je tedy vlastně jakousi finanční reputací každého žadatele o půjčku, kterou si bankovní a mnohdy i nebankovní instituce velmi důkladně prověřují. Předpokladem dobré bonity je nemít záznam v žádném registru dlužníků (Cerd, Solus, apod.) a řádná historie splácení předchozích úvěrů.

Jaká rizika jsou spojena s půjčkami a jak jim předcházet?

Samotná rizika se v případě půjček hodně liší v závislosti na tom o jaký typ půjčky jde a zda je od bankovní anebo od nebankovní společnosti. Hlavním rizikem je, pokud instituce schválí půjčku žadateli se slabou bonitou. Vy, jako žadatel máte povinnost jak vůči poskytovatelům, tak vůči sobě, snažit se tato rizika minimalizovat tím že si předem rozmyslíte, jakou částku skutečně potřebujete půjčit, jak dlouho ji budete schopni splácet a především v jaké výši zvládnete splátku měsíčně platit, a to s ohledem na typ vašeho zaměstnání.

Proč při výběru půjčky používat Srovnávač na Úspory.cz?

Úspory.cz spolupracují s prověřenými bankovními a i nebankovními partnery, takže při žádosti o půjčku rozhodně neriskujete, že naletíte podvodným poskytovatelům půjček. Pomocí jednoduché filtrace si vyselektujete nabídky všech anebo jen některých poskytovatelů a podrobnější výběr výběr pak jednoduše, zaškrtnutím podrobnější filtrace, roztřídíte na adekvátní úvěrové produkty, které s ohledem na vámi požadované parametry délky a částky splácení, nejlépe odpovídají a je pravděpodobné, že vám bude tudíž úvěr schválen. Navíc máte možnost vybírat jak z bankovních, tak i nebankovních poskytovatelů a navíc v naší nabídce najdete i ty nejvýhodnější krátkodobé půjčky.

Co když máte záznam v některém z bankovních anebo nebankovních rejstříků (CeRD, SOLUS, atp.)?

V ČR existuje několik registrů dlužníků. Kromě bankovního je nejvíce používaný negativní registr zájmového sdružení SOLUS. Jeho členy jsou banky, úvěrové společnosti, leasingové firmy či mobilní operátoři. Registr eviduje téměř půl milionu jmen dlužníků. Pakliže po podání žádosti o úvěr zjistíte, že máte negativní záznam v centrálním registru dlužníků, snažte se záznam odstranit. Se zápisem do registru musí klient souhlasit, takže i vy jste nějakým zaškrtnutím, či podepsáním při žádosti o předchozí úvěr museli případné zapsání odsouhlasit. Tato podmínka je součástí smluv prakticky všech firem sdružených v SOLUS. Klient musí také souhlasit s tím, že se firma do registru na jeho záznam podívá. Ten bývá podmínkou poskytnutí nové služby. K údajům v SOLUS se nemůže dostat nikdo jiný, než členové sdružení.

Co je to RPSN a jaká je jeho nejvýhodnější výše?

RPSN je údaj, vyjádřený v procentech a velmi často diskutovaný právě převážně v souvislosti s půjčkami. Znamená to tedy Roční Procentní Sazba Nákladů a udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s tou kterou půjčkou spojeny. Výše RPSN je v podstatě výsledkem úvěrových výpočtů a jednoduše řečeno zahrnuje náklady. A za této podmínky je tedy RPSN číslem, které umožní spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného půjčky či úvěru.

Půjčují přes internet bankovní i nebankovní společnosti?

Ano, z pohodlí domova si můžete celý proces žádosti o půjčku odbýt doma, bez toho, aniž byste museli něco někam nosit, chodit na schůzky s poradci apod. Je však nezbytné mít doma tiskárnu a scanner, protože je více než pravděpodobné, že bude nezbytné, abyste si nějaký ten dokument vytiskli, vyplnili, eventuálně jej nechali vyplnit a orazítkovat u vašeho zaměstnavatele (v případě potvrzení o příjmu) a následně tyto dokumenty naskenovali a odeslali je poskytovateli půjčky.

Více o půjčkách