ABO

ABO je zkratka pro Automatizované bankovní operace. Jedná se o softwarový systém interního účetnictví a platebního styku používaný Českou národní bankou (ČNB), který vede a spravuje veškeré účty státního rozpočtu a pokladny. Systém byl vyvíjen od 60. let v tehdejším Československu a do provozu byl poprvé uveden v roce 1980. Kromě jiného ABO systém určil jednotný vzhled čísel osobního bankovního účtu tak, aby je nebylo možné automaticky odhalit.