Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Agregovaná rozvaha sektoru MFI

Agregovaná rozvaha sektoru MFI

Neboli Agregovaná rozvaha sektoru měnových finančních institucí je suma harmonizovaných rozvah všech měnových finančních institucí, které jsou rezidenty na území České republiky. Jednoduše řečeno, jedná se o komplexní účetní výkaz, který zaznamenává veškerý majetek, zdroje a financování českých měnových finančních institucí v hrubých částkách včetně aktiv a pasiv vůči všem ostatním subjektům působících v sektoru MFI.