Banka

Je taková akciová společnost a instituce v ČR, jež svým klientům poskytuje vybrané finanční služby. Tyto služby však může vykonávat pouze v případě, disponuje-li příslušnou bankovní licencí od České národní banky. Poskytování bankovních služeb je regulováno státem a podléhá přísnému dozoru centrální banky. Hlavní činností každé banky je vedle poskytování různých finančních služeb také shromažďování dočasně volných finančních prostředků, které dává k dispozici například v podobě spotřebitelských úvěrů.