Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Bankovní činnost

Bankovní činnost

Jsou veškeré činnosti a aktivity, které dohromady tvoří předmět podnikání každé bankovní instituce. Hlavní činností je přijímání vkladů od veřejnosti, jejich správa a poskytování různých úvěrových produktů. Vedle toho nabízí řadu dalších služeb, jako vydávání a správa platebních prostředků, platební styk a zúčtování, obstarávání inkasa, směnárenská činnost, pronájem bezpečnostních schránek a další. Výčet všech povolených bankovních činností obsahuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.