Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Cenný papír

Cenný papír

Jedná se o listiny, které představují pohledávku (např. majetkový nebo peněžní nárok) jejich vlastníka vůči tzv. emitentovi, jenž cenný papír vydal. Emitent je tedy dlužník a vlastník cenného papíru je věřitel. Na základně cenného papíru má věřitel právo požadovat uhrazení svých nároku a dlužník jej nemůže odepřít. Zatímco emitent tímto způsobem získá prostředky pro své podnikání, věřitel zase investuje své volné prostředky a vytváří tak další zisk. Cenné papíry jsou např. akcie, dluhopisy, směnky, šeky, státní dluhopisy, komunální dluhopisy, atd.