Default

Slovo default znamená promeškat, nedodržet či nedostát. V rámci financí událost kreditního defaultu je chápána jako nedostání závazků a porušení platební morálky dlužníka. Vyhláška České národní banky č. 123/2007 používá pojem selhání dlužníka. K tomu dochází ve chvíli, kdy je zřejmé, že dlužník nebude schopen své závazky uhradit v dohodnuté výši řádně a v domluveném termínu. Minimálně jedná splátka je po splatnosti déle než 90 dnů a věřitel zatím nepřistoupí k uspokojení své pohledávky ze zajištění.