Deflace

Deflace je opak inflace a jedná se o situaci, kdy dochází k meziročnímu (absolutnímu) poklesu cen v ekonomice. Není to totéž jako záporná inflace, která je způsobená vývojem v některých cenových segmentech či o krátkodobý pokles cenové hladiny. Deflaci v podobě nižších cen vítají spotřebitelé, méně už obchodníci, prodejci a výrobci, kteří za své služby a výroky účtují méně peněz. K deflaci obvykle dochází, když v národní či světové ekonomice je příliš mnoho služeb a zboží, ale nejsou peníze k jejich nákupu.