Derivát

Finanční derivát je instrument, jehož hodnota se odvozuje z hodnoty tzv. podkladového aktiva. Podstatou finančních derivátu je forma termínového obchodu. To znamená, že mezi sjednáním obchodu a plněním obchodu dochází ke zpoždění. Toto zpoždění má podobu písemné smlouvy. Základním typy derivátů jsou například futures, certifikáty, warranty, forwardy, swapy a opce. Sjednání derivátu nestojí nic nebo pouze minimální částku vzhledem k hodnotě podkladového instrumentu.