EDI

EDI je zkratka pro pojem Electronic Data Interchange, což v překladu do češtiny znamená Elektronická výměna dat. Jedná se v podstatě o koncept, jehož smyslem je řešení informačních systémů, které jsou založené na elektronické výměně zpráv ve strukturované podobě mezi dvěma nebo více aplikacemi na sobě nezávislých subjektů. EDI systémy se vyznačují částečnou či plnou automatizací všech nastavených procesů a jsou založené na definovaných rozhraních mezi jednotlivými subjekty, které se hlásí k všeobecně uznávaným standardům, jako je například EDIFACT.