EDIFACT

Jedná se mezinárodně uznávaný standardní EDI systém (EDI = Electornic Data Intechange neboli Elektronická výměna dat), který je používán ve všech zemích. Výjimkou je pouze Severní Amerika, jejíž země využívají standardy ANSI ASC X12 (X12) a Uniform Communication Standard (UCS). EDIFACT je zkratka vycházející ze slov Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport a tato standarda je tedy určená pro použití ve státní správě, obchodě a dopravě. Zahrnuje jazyk pro popis zpráv ve strukturované podobě dle normy ČSN ISO 9735, datové slovníky a SW podporu.