Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Elektronické bankovnictví

Elektronické bankovnictví

Elektronické bankovnictví se řídí zákonem č. 284/2009 Sb. o platebním styku, který elektronický platební prostředek definuje jako prostředek přímého či vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě, při jehož užívání je vyžadována identifikace uživatele osobním identifikačním číslem, které mu bylo přiděleno vydavatelem. V rámci elektronického bankovnictví se klient nedostává do osobního kontaktu s pracovníky své banky, a přitom provádí nejrůznější finanční operace (platební příkazy, apod.).