Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Elektronické peníze

Elektronické peníze

Pojem elektronické peníze definuje zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku, podle něhož elektronické peníze představují peněžní hodnotu, která je uchovávaná na zvoleném elektronickém peněžním prostředku. Evropská komise hovoří o elektronických penězích jako digitálním ekvivalentu skutečných peněz uložených na elektronickém zařízení, k němuž existuje vzdálený přístup. Zpravidla se jedná o menší částky uložené například na elektronické peněžence, na mobilních telefonech či platebních účtech na internetu určených k placení menších částek.