Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Elektronické výkaznictví

Elektronické výkaznictví

Tímto způsobem jsou označovány charakteristické koncepční rysy elektronického výkaznictví České národní banky. To je založeno na vysoké úrovní automatizace nejdůležitějších procesů, používání metainformačního systému a dále na elektronickém předávání potřebných dat do České národní banky.