Emise

Jedná se o soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů na základě rozhodnutí emitent, který stanoví druh cenného papíru, počet kusů a nominální hodnotu. Vydání nových cenných papírů, jako jsou například akcie, podílové listy a dluhopisy probíhá veřejným upsáním emise, přičemž na straně nabídky je zmiňovaný emitent. Na straně poptávky se nachází prvonabytel. Emitent není schopen předem stanovit zájem o vydanou emisi, ale může učinit alespoň odhad.