Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> ERM (Exchange Rate Mechanism)

ERM (Exchange Rate Mechanism)

ERM je zkratka pro Exchange Rate Mechanism, což je kurzový mechanismus fixování vybraných měn na měnu Evropské unie - euro v rámci fluktuačního pásma. Každá měna, která se ERM účastní, musí mít stanovenou šíři fluktuačního pásma pro pohyb devizového kurzu a tzv. centrální paritu vůči euru. Dojde-li ke kurzovému tlaku, brání setrvání kurzu národní centrální banka dané země i Evropská centrální banka (ECB). Země, která má zájem na přijetí Eura jako jednotné měny, se musí mechanismu ERM účastnit. Je to jedna ze základních podmínek.

ESA95