ESA95

ESA95 je zkratka pro European System of Integrated Economic Accounts, což je metodika Eurostatu důležitá pro správný výpočet maastrichtských konvergenčních kritérií vládního dluhu a deficitu. Metodika ESA95 je pravidelně aktualizována. Eurostat zároveň kontroluje implementaci metodiky v jednotlivých zemích. Za dodržování metodiky je vždy odpovědný statistický úřad. V České republice je zodpovědný Český statistický úřad (ČSÚ), který je povinen EU dokládat údaje související s dodržování metodiky ESA95 (např. Fiskální notifikace vládního dluhu a deficitu).