ESC

Znamená European Securities Commitee a jedná se o evropský výbor, který vznikl na základě rozhodnutí Evropské komise v roce 2001. Jeho členy jsou vysocí představitelé členských zemí Evropské unie (např. zástupci ministerstva financí, apod.). ESC je výbor spadající pod Evropskou komisi a je zodpovědný za přípravu legislativy související s cennými papíry. ESC má Evropské komisi poskytovat veškeré informace, poradenství v oblasti cenných papírů a spolupracovat s ní při provádění předpisů a naplňování stanovených cílů.