Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Finanční aktiva

Finanční aktiva

Finanční aktiva zahrnují nejrůznější finanční produkty, které přináší pravidelný příjem či zisk nebo je lze vypovědět, prodat či zrušit a získat tak zisk. Mezi základní finanční aktiva patří oběživo (mince, bankovky), cenné papíry (akcie, dluhopisy, podílové fondy) a různé pohledávky. V rámci investování jsou finanční aktiva brána jako jeden z investičních nástrojů, které jejich vlastník drží za účelem zisku. Vedle finančních aktiv existují tzv. reálná aktiva, která mají fyzickou podstatu. Jedná se o nemovitosti, stroje, obchodní značky, patenty či umělecká díla (sochy, obrazy, apod.).