Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Finanční makléřství

Finanční makléřství

Jedná se o jednu ze standardních bankovních činností. Finanční makléřství zahrnuje veškeré služby, které souvisí se zprostředkováním poskytování různých typů úvěrů, finančních činností uvedených v zákoně o bankách (konkrétně se jedná o § 1 v odst. 3) a jiných činností, jež mají finanční povahu. Jedná se například o zprostředkování produktů stavebního spoření, penzijního připojištění, pojištění majetku a osob či prodeje a zpětného odkupu podílových listů, které vydávají investiční společnosti.