Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Finanční trh

Finanční trh

Finanční trh je tvořený institucemi a instrumenty, které se starají o pohyb peněz a kapitálů v různých formách a mezi různými ekonomickými subjekty, přičemž rozhodující je střet mezi poptávkou a nabídkou. Jednoduše řečeno, na základě poptávky se vytváří relevantní nabídka. Účastníky finančního trhu jsou domácnosti, firmy i stát (ty běžné tvoří poptávající stranu) a banky, pojišťovny, penzijní a investiční fondy, kampeličky, záložny, makléři či leasingové společnosti (ty obvykle tvoří nabízející stranu).