Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Finanční účet

Finanční účet

Finanční účet zahrnuje veškeré transakce, které souvisí se vznikem, zánikem či změnou vlastnictví finančních pohledávek a závazku vlády, podnikové a bankovní oblasti a dalších subjektů ve vztahu k zahraničí. Jeho smyslem je podávání informací o finančních tocích, které rozlišujeme na přímé investice (základní jmění a ostatní kapitál), finanční deriváty, portfoliové investice dluhového a majetkového charakteru, krátkodobé a dlouhodobé investice či investice dělené podle základních sektorů (ČNB, obchodní banky, vláda). Poslední položka zahrnuje například bankovní úvěry, depozita, půjčky, apod.