Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Finanční účty

Finanční účty

Jedná se jednotný statistický systém, který detailně zachycuje vznik, zánik a případně přeměnu všech finančních aktiv a závazků. Ty jsou členěny podle finančních instrumentů a jednotlivých sektorů. Hlavním smyslem finančních účtů je zprostředkování všech zásadních informací o celkové finanční situaci národního hospodářství. Finanční účty zároveň umožňují objektivní porovnání finanční situace národního hospodářství v čase a prostoru.