Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Finanční umístění

Finanční umístění

Finanční umístění nebo také finanční investice jsou ta aktiva, jejichž prostřednictvím pojišťovny kryjí své závazky vyplývající z pojišťovací činnosti. Vždy se jedná o aktiva, jejichž investování má zásadní vliv na hospodaření pojišťovny. Zákon pojišťovnám dovoluje, aby část finančního umístění krytou technickými rezervami, investovaly. Investování je zákonem přesně vymezené příslušnými vyhláškami a musí splňovat požadavky na bezpečnost, výnosnost, likviditu a diverzifikaci.