Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Finanční závazky

Finanční závazky

Finanční závazky nebo také cizí kapitál či cizí zdroje jsou jednoduše řečeno dluh osoby, podniku či organizace. Dlužník se zavázal svůj závazek splatit dle předem domluvených podmínek a v daném termínu. Podle termínu splatnosti rozlišujeme finanční závazky na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé mají splatnosti kratší než jeden rok a patří sem například krátkodobé půjčky, dodavatelské úvěry, nezaplacené daně a další. Dlouhodobé půjčky zahrnují závazky se splatností delší než 1 rok, jako jsou hypotéky, termínované půjčky, dlužní úpisy, leasingové dluhy a další.