Úspory.cz >> Záznam o dopravní nehodě

Ušetřete na povinném ručení

Porovnejte nabídky pojišťoven a ušetřete až 9 000 Kč Chci levnější povinné ručení

Zdarmaodškodnění po nehodě

+100 Kč na MALL.CZ

Záznam o dopravní nehodě

U dopravních nehod, které není nutné oznamovat Policii ČR, je nutné sepsat písemný záznam o dopravní nehodě. Pro tyto případy je doporučeno využít tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který není součástí povinné výbavy, ale je vhodné ho neustále vozit při sobě. Záznam je však možné pořídit i na kus papíru. V každém případě však musí obsahovat povinné údaje.

Povinnými údaji jsou: popis času a místa vzniku dopravní nehody, popis příčiny, průběhu a následků dopravní nehody, identifikace všech účastníků nehody a identifikace všech zúčastněných vozidel. Součástí záznamu by měl být i nákres nehody a podrobná fotodokumentace. Vhodné jsou i svědectví osob, které nehodu viděli, jsou-li.

Záznam o dopravní nehodě musí být podepsán všemi účastníky nehody. Záznam je nutné předat pojišťovně viníka, která bude vyplácet pojistné plnění poškozenému či poškozeným. Záznam by měli mít k dispozici všichni účastníci, ale vždy jej musí mít poškozený, aby byl schopen prokázat svůj nárok na náhradu škody. V případě, že jedna ze stran odmítá záznam podepsat, je nutné zavolat Policii ČR, která nehodu vyšetří.

Euroformulář si můžete stáhnout zde: Záznam o nehodě - euroformulář

Chci levnější povinné ručení