Úspory.cz >> Dohoda o uzavření závazku

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Dohoda o uzavření závazku

Dohoda o uzavření závazku se týká vztahu mezi věřitelem, jakožto poskytovatelem půjčky, a dlužníkem, jakožto osobou, která si peníze půjčila a zavázala se k jejich vrácení (splacení) za dohodnutých podmínek, které byly obsahem smlouvy o půjčce. Jedná se o dokument, na základě kterého dlužník uznává svůj dluh a povinnost jej uhradit.

Dohoda o uzavření závazku by měla vždy obsahovat údaje o smluvních stranách, tedy jméno a příjmení, trvalou adresu a rodné číslo, v případě společnosti její oficiální název, sídlo, IČ a DIČ. Chybět by neměly také kontaktní údaje.

Následuje část vycházející ze smlouvy o půjčce, která obsahuje informace o poskytnuté půjčce (výše půjčky, úroková sazba, datum splacení a sankční poplatky za porušení podmínek). V dohodě je uvedena zbývající část dluhu, kterou se dlužník zaváže uhradit do stanoveného data.

Poslední část se obvykle týká způsobu řešení sporů - rozhodčí doložka. Svůj souhlas se zněním dohody o uzavření závazku obě smluvní strany stvrdí podpisem.

Chci porovnat půjčky