Úspory.cz >> Oznámení o postoupení pohledávky

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Oznámení o postoupení pohledávky

Oznámení o postoupení pohledávky je právní dokument, kterým věřitel informuje svého dlužníka o tom, že jeho pohledávku postupuje - předává jinému věřiteli. K tomuto kroku věřitel nepotřebuje souhlas dlužníka a může tak učinit bez jeho vědomí. K postoupení pohledávky přistupuje věřitel ve chvíli, kdy dlužník odmítá dodržet svůj závazek (splatit dluh, uhradit dlužný nájem, apod.) a on sám není schopen své peníze získat zpět. Nový věřitel, který dluh převzal, závazek za dlužníka uhradí, a poté jej vymáhá po dlužníkovi například soudní cestou.

Oznámení o postoupení pohledávky musí mít písemnou formu a musí obsahovat náležitosti, které jsou popsané v § 524 a násl. Občanského zákoníku. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjemní dlužníka včetně trvalé adresy a jeho rodného čísla či data narození. V textu oznámení je nutné specifikovat konkrétní závazek a věřitele (jméno, příjmení, adresa, datum narození či rodné číslo, v případě společnosti její název, sídlo a IČ), jemuž byla pohledávka postoupena. Dlužník musí být o postoupení pohledávky informován co nejdříve.

Chci porovnat půjčky