Úspory.cz >> Smlouva o postoupení pohledávky

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky je dokument mezi dvěma věřiteli, kdy jeden z nich postupuje své pohledávky druhému, který je uhradí dle dohodnutých podmínek, a další vymáhání postoupených pohledávek řeší on. O tomto kroku musí být písemně informován dlužník či dlužníci, o jejichž pohledávky (dluh) se jedná. Na jejich adresu je zasláno odpovídající oznámení o postoupení pohledávky.

Smlouva o postoupení pohledávky je upravena § 524 a násl. Občanského zákoníku. V hlavičce musí být uvedené obě smluvní strany a jejich údaje (jméno a příjmení, adresa, datum narození či název společnosti, její sídlo, IČ a DIČ) včetně kontaktních údajů. Následuje předmět smlouvy, který obsahuje přesnou specifikaci postoupené pohledávky. Smlouva by měla obsahovat také výši úplaty a její splatnosti včetně soupisu všech potřebných dokumentů o dlužníkovi či dlužnících.

Smlouvu je nutné stvrdit vlastnoručními podpisy obou smluvních stran. Není od věci, pokud vám smlouvu sepíše právník, díky čemuž si budete jisti, že je vše v naprostém pořádku a dle posledních právních norem.

Chci porovnat půjčky