Úspory.cz >> Smlouva o výpůjčce věci

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Smlouva o výpůjčce věci

Podrobnou úpravu Smlouvy o výpůjčce věci najdete v ustanovení § 659 a násl. Občanského zákoníku. Jednoduše řečeno podpisem Smlouvy o výpůjčce smí vypůjčitel bezplatně užívat předmět této smlouvy (např. osobní automobil, nářadí, sportovní vybavení) po dohodnutou dobu. Vypůjčitel se v žádném případě nestává vlastníkem předmětu, ale pouze jejím uživatelem. Po uplynutí dohodnuté doby je vypůjčitel povinen předmět vrátit.

Půjčitel by si měl uvědomovat, že dle zákona je povinen předmět půjčit ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Pokud půjčitel zapůjčí věc poškozenou již v době výpůjčky, je zodpovědný za všechny škody, k nimž dojde. Půjčitel je také povinen vypůjčitele seznámit se všemi zvláštními pravidly, které s užíváním konkrétní věci souvisí (návod, technické normy, apod.)

Zákon nestanovuje žádnou zvláštní formu Smlouvy o výpůjčce věci. Většina lidí tuto smlouvu uzavírá opakovaně a pouze ústně, aniž by si uvědomovala možná rizika. Nejčastějšími případy je půjčení auta známému na víkend, lyží kamarádovi na zimní dovolenou či motorové pily a jiného nářadí sousedovi.

Chci porovnat půjčky