Úspory.cz >> Uznání dluhu

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Uznání dluhu

Uznáním dluhu se dlužník přiznává ke svému závazku, který do té doby nebyl schopen z nejrůznějších důvodů vrátit. Podle nového občanského zákoníku je nutné uznání dluhu provést formou písemného prohlášení. Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše, platí, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá a to i přesto, že dluh je již promlčený. Musí se však jednat o dobrovolný akt. Uznání dluhu je právem dlužníka, nikoliv povinností.

Aby bylo prohlášení platné, je nutné dluh podrobně popsat, aby jej nebylo možné zaměnit s dluhem jiným. To znamená, že v uznání dluhu je nutné uvést nejen celé jméno a příjmení dlužníka včetně jeho adresy a rodného čísla (příp. data narození), ale také výši půjčky, datum, kdy byla původní půjčka uzavřena a do kdy byla splatná, a údaje o věřiteli (opět jméno a příjmení, adresa, datum narození).

Uznání dluhu musí rovněž obsahovat příslib uhrazení dluhu do konkrétního data. Vhodné je podpis dlužníka úředně ověřit, aby nebylo možné pravost podpisu v budoucnu zpochybnit.

Chci porovnat půjčky