Úspory.cz >> Výzva k předčasnému vrácení vypůjčené věci

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Výzva k předčasnému vrácení vypůjčené věci

Podepsáním smlouvy o výpůjčce má vypůjčitel právo bezplatně užívat daný předmět či věc (auto, nářadí, byt, apod.) po dohodnutou dobu. Jakmile dojde k uplynutí této lhůty, je povinen zapůjčenou věc vrátit ve stavu, v jakém si ji zapůjčil. Věc může vrátit i dříve, pokud ji již nepotřebuje. Půjčitel má rovněž právo zažádat o vrácení půjčené věci před touto lhůtou, pokud vypůjčitel užívá věc v rozporu s domluveným účelem nebo ji neužívá řádně.

K tomuto účelu slouží výzva k předčasnému vrácení vypůjčené věci, kterou blíže specifikuje § 659 a násl. Občanského zákoníku. Ve výzvě je nutné uvést vypůjčitele (jméno, příjmení, adresa a případně i datum narození) a do textu uvést podrobný popis předmětu, datum výpůjčky a důvod předčasného vrácení (příklad: známému půjčíte vozidlo na prodloužený víkend, se kterým slíbil odjet na hory do Alp, a on s ním ve skutečnosti za peníze stěhuje svého souseda ve stejném městě). Výzvu je nutné osobně podepsat a odeslat na adresu vypůjčitele.

Chci porovnat půjčky