Úspory.cz >> Výzva k vrácení vypůjčené věci

Získejte výhodnou půjčku!

Porovnejte si přehledně nejlepší půjčky na trhu Chci porovnat půjčky

Výzva k vrácení vypůjčené věci

Smlouvou o výpůjčce získá vypůjčitel právo na bezplatné užívání věci uvedené v předmětu smlouvy (např. nářadí, automobil, vybavení domácnosti, sportovní vybavení apod.). Věc je povinen vypůjčitel užívat řádně v souladu s účelem, který uvedl ve smlouvě. Vypůjčitel je povinen věc vrátit ihned, jakmile ji nebude potřebovat, nejpozději však do konce dohodnuté lhůty. Pokud tak neučiní, má půjčitel právo žádat vrácení věci zpět prostřednictvím výzvy k vrácení vypůjčené věci.

Výzva k vrácení vypůjčené věci je definována v § 659 a násl. Občanského zákoníku. Ve výzvě je nutné uvést identifikační údaje o vypůjčiteli - jméno a příjmení, trvalá adresa a datum narození, případně rodné číslo. V samotném textu je třeba popsat vypůjčenou věc, datum výpůjčky, původní a nové datum vrácení věci. Vhodné je také uvést varování před možným řešením sporu soudní cestou. Ve výzvě nesmí chybět datum sepsání a vlastnoruční podpis půjčitele.

Chci porovnat půjčky