po – pá 9:00 – 17:00
735 766 018
Úspory.cz >> Slovník pojmů >> Pojistná částka

Pojistná částka

Maximální částka pojistného plnění.

Pojistná částka je nejvyšší možná částka, která je sjednaná v pojistné smlouvě. V případě pojistných okolností dohodnutých ve smlouvě se pojišťovna zavazuje tuto částku uhradit. Výše pojistné částky se odvíjí podle dohody mezi pojišťovnou a pojistníkem a dle hodnoty pojištěného majetku v době, kdy se smlouva uzavírala.