Úspory.cz >> Spoluúčast

Ušetřete na povinném ručení

Porovnejte nabídky pojišťoven a ušetřete až 9 000 Kč Chci levnější povinné ručení

Zdarmaodškodnění po nehodě

+100 Kč na MALL.CZ

Spoluúčast

Částka, kterou se pojistník podílí na náhradě pojistné události.

Spoluúčast je pojem, který označuje finanční účast při náhradě škody způsobené pojistnou událostí. Spoluúčast je vyčíslena v pojistné smlouvě. V některých případech se jedná o fixní částku, pojistník se tedy podílí na úhradě bez ohledu na výši náhrady, v jiných případech se jedná o procentuální podíl. Případně se může jednat o kombinaci obou variant. Jestliže je vzniklá škoda nižší než dohodnutá spoluúčast, pojišťovna není povinna k jakémukoliv plnění. Platí, že čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné.

Chci levnější povinné ručení
COVID-19