Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Agresivní obchodní praktiky

Agresivní obchodní praktiky

Pojem agresivní obchodní praktiky definuje zákon č. 634/199 Sb., o ochraně spotřebitele. Za agresivní obchodní praktiku je považováno jednání, jež ztěžuje možnost svobodného chování spotřebitele. Jedná se například o obtěžování, donucování, ovlivňování i za použití fyzického násilí. Při posuzování hrají roli okolnosti, jako je načasování a délka trvání praktiky, způsob jednání, míra výhružnosti a urážlivosti, úmyslně vytvořené překážky pro uplatnění práv spotřebitele, vědomé využití nepříznivé situace a další.