Akcionář

Je majitel akcií a zároveň podílník akciové společnosti, jejíž akcie zakoupil. Možnosti a práva podílet se na vedení společnosti se odvíjí od velikosti podílu. Na základě tohoto podílu může zastávat funkci menšinového (minoritního) nebo naopak většinového (majoritního) akcionáře. Akcionář má právo na podíl ze zisku, či na likvidačním zůstatku. Čím větší podíl vlastní, tím větší podíl získává. O právech a závazcích akcionářů přesně pojednávají stanovy každé společnosti.