Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Bankovní dohled

Bankovní dohled

Činnost bank reguluje stát. Dohledem nad činností bank je podle zákona č. 6/1993 Sb. pověřená Česká národní banka. Předmětem kontroly je posuzování a vydávání bankovních licencí, dohled a kontrola dodržování stanovených podmínek a zákonů. Kontrole podléhají nejen banky, ale také družstevní záložny, pojišťovny, penzijní společnosti a další. Česká národní banka má právo ukládat pokuty za jejich porušení a ukládat opatření nutná k nápravě. Hlavním smyslem této kontroly je bezpečné fungování bankovního systému.