Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Bankovní licence

Bankovní licence

Aby mohla banka fungovat jako banka oficiálně, potřebuje ke své činností příslušnou bankovní licenci, kterou v ČR vydává Česká národní banka. V podstatě se jedná o potvrzení toho, že banka splnila všechny zákonem stanovené požadavky a podmínky. V momentě, kdy banka licenci obdrží a začne vykonávat bankovní činnost, stává se součástí rozsáhlého bankovního systému. To znamená, že od této chvíle podléhá kontrole ČNB, která má právo ji licenci kdykoliv odebrat, pokud by porušila stanovené platné právní předpisy.