Úspory.cz >> Finanční gramotnost >> Bankovní tajemství

Bankovní tajemství

Tento pojem není žádným způsobem definován zákonem. Přesto jej všechny banky striktně uznávají. Jedná se o informace, které banka nezveřejní bez souhlasu klienta žádné třetí osobě. Předmětem bankovního tajemství může být cokoliv, co souvisí s bankovními účty, stavy na účtech, bankovními obchody, peněžními službami, apod. Výjimkou může být případ, jež vyplývá ze zákona (např. trestná činnost). Některé informace si rovněž smějí vyžádat stanovené státní orgány (např. z důvodu exekuce či placení alimentů).